Systemy Operacyjne - Linux

Skonfiguruj system Linux, wykorzystując użytkownika Administrator z hasłem xxxx

 1. W katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog "egzamin_linux"

  $ mkdir ~/egazmin_linux
  $ md ~/egazmin_linux

 2. Zmień uprawnienia do katalogu na wartości liczbowe 541

  $ (sudo) chmod 541 ~/egazmin_linux

 3. Sprawdź ilość partycji na dysku twardym, i zapisz ich liczbę

  $ sudo fdisk -l
  $ sudo lsblk

 4. Znajdź największy plik w folderze /bin

  $ find /bin -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
  find - komenda do wyszukiwania plików (-type = typ wyszukiwanie, -exec = wywołanie funkcji)
  du - wyliczenie wielkości pliku
  sort - sortowanie (-rh = porównanie na podstawie wielkości)
  head - ograniczenie wyników poprzednich komend (-n = ilość wyświetlonych plików)

  $ du -hs * | sort -rh | head -n 5
  Wyświetlenie największych katalogów

 5. Zmień datę systemową na 25 stycznia 2018 oraz godzinę 22:50

  $ sudo date +%Y%m%d -s "20120418"
  $ sudo date +%T -s "11:14:00"

Treść zadań


 1. Znajdź dane dotyczące numeru wersji kernelu

  $ uname -a

 2. Wyszukaj w katalogu domowym ukryte pliki

  $ ls -la

 3. W katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog "egzamin_linux"

  $ mkdir ~/egazmin_linux
  $ md ~/egazmin_linux

 4. Zmień właściciela katalogu na użytkownika root

  $ chown root egzamin_linux

 5. Załóż użytkownika o nazwie egzamin, którego katalog domowy będzie znajdował sie w katalogu głównym

  $ useradd -m -d /egzamin egzamin
  $ passwd egzamin

 6. Zmień domyślna powłokę dla użytkownika egzamin na sh

  $ chsh -l - Wyswietlenie dostepnych powlok
  $ chsh -s /bin/sh egzamin

Treść zadań


 1. Klawisz odtwarza dzwięk

  $ paplay /home/john/macros/file.ogg - Dla sterownika PulseAudio
  $ aplay /full-path-to/audio-file.wav - Dla sterownika Alsa

  Unity Control Center → Keyboard → Shortcuts → Custom
 2. Zmień nazwę komputera

  $ sudo nano /etc/hostname
  $ sudo vi /etc/hostname

 3. Zarchiwizuj folder Obrazy

  $ gzip -r Obrazy - Kompresowanie folderu
  $ gzip file.java - Kompresowanie pliku
  $ gzip -r Obrazy - Dekompresja archiwum

Treść zadań


 1. Uwórz symlink do pliku plik.txt

  $ ln [plik] [nazwa symlinka] - Symlink twardy
  $ ln -s [plik] [nazwa symlinka] - Symlink symboliczny

 2. Sprawdzenie wersji kernela

  $ uname -a


Użyte komendy